DET ER DIT VALG - FIND DIN KANDIDAT

Svar på 15 lokale spørgsmål og find din kandidat til kommunalvalget i Herning Kommune

SKAT

01 - 15

“Den kommunale skatteprocent i Herning Kommune bør sættes ned.”

Skatteprocenten er på 24,9. Herning Kommune har gennem flere år haft en god økonomi, og ifølge Indenrigsministeriets nøgletal er likviditeten per indbygger blandt den bedste tredjedel i landet (nr. 26 i 2021).

DAGINSTITUTIONER

02 - 15

“Daginstitutionerne i Herning Kommune har brug for en bedre normering.”

Ifølge Danmarks Statistik var der i 2019 en normering på 3,4 børn per voksen i vuggestue og 6,6 i børnehave. Fra 2024 skal normeringen i alle landets kommuner ifølge en aftale i Folketinget være på højst 3 og 6.

LANDSBYER

03 - 15

“Fordelingen af kommunale midler og service mellem Herning, centerbyer og landsbyer er fornuftig.”

Herning er kommunens suverænt største by, mens Sunds, Vildbjerg, Aulum, Kibæk og Sdr. Felding er centerbyer. Kommunen har både et centerbykontaktudvalg og et landsbykontaktudvalg.

FOLKESKOLEN

04 - 15

“Det er vigtigere at bruge penge på at bygge nye folkeskoler end på at renovere de gamle.”

I løbet af en årrække er der bygget nye folkeskoler i Vildbjerg, Tjørring, Snejbjerg, Hammerum/Gjellerup og Holing. I løbet af de kommende år bygges der en ny Herningsholmskole til 200 millioner kroner. Der er de senere år også sket større og mindre renoveringer af en række andre folkeskoler.

UDSATTE

05 - 15

“Der bør sættes flere ressourcer af til at hjælpe de udsatte i Herning.”

Herning Kommune bygger i øjeblikket en ny varmestue i Bethaniagade. Sideløbende har der været stor debat om, hvor i byen der bedst etableres et opholdssted for de udsatte.

SOCIALOMRÅDET

06 - 15

“Skattekronerne skal omprioriteres, så der bliver flere penge til ældre, handicap og psykiatri.”

Herning Kommune har længe kæmpet med at holde budgetterne på det sociale område. Området udgør cirka 1,1 milliarder kroner af det 5,5 milliarder kroner store driftsbudget i kommunen.

KULTUR

07 - 15

“Der bliver brugt for mange skattekroner på kultur og events.”

Kulturområdet får årligt omkring 54 millioner kroner ud af kommunens samlede driftsbudget på 5,5 milliarder kroner - svarende til cirka 1 procent. Derudover er sat et årligt beløb på godt 10 millioner kroner af til større events.

MILJØ/BÆREDYGTIGHED

08 - 15

“Herning Kommune bør satse mere på bæredygtighed.”

Kommunen har blandt andet oprettet et bæredygtighedscenter, arbejder med FN’s verdensmål i hele organisationen og har indført el-bybusser i Herning.

FOLKESKOLER

09 - 15

“Det er vigtigt at undgå lukninger af folkeskoler i de mindre byer.”

Byrådet lukkede i begyndelsen af forrige valgperiode tre små folkeskoler i henholdsvis Feldborg, Skibbild-Nøvling og Holtbjerg, men har ikke siden lukket skoler. Mindre skoler i Ilskov, Hodsager, Ørnhøj og Kølkær har fået fælles ledelse med skolerne i Sunds, Aulum, Sørvad og Arnborg. I Ringkøbing-Skjern Kommune er vedtaget et minimumsantal på 60 elever på en folkeskole. I Ikast-Brande er grænsen 75. Herning Kommune har ikke vedtaget en nedre grænse.

VEJVEDLIGEHOLDELSE

10 - 15

“De kommunale veje, stier og fortove bliver vedligeholdt tilfredsstillende.”

Herning Kommune bruger hvert år knap 100 millioner kroner på området - herunder vintertjeneste.

BORGERRÅDGIVER

11 - 15

“Herning Kommune bør bruge penge på at ansætte en ekstern ”ombudsmand”, som kan hjælpe borgere med vanskelige sager i Herning Kommune.”

Folketinget satte i den seneste finanslov penge af til, at kommunerne kunne søge midler over fire år til ansættelse af en borgerrådgiver, men Herning benyttede sig ikke af muligheden.

ALMENE BOLIGER

12 - 15

“Byrådet skal give lov til, at der kan bygges flere almene boliger, som alle har råd til at bo i.”

Byrådet kan give kvoter til et antal almene boliger, som Herning Kommune skal give en lånegaranti til. I de kommende år er nye boliger på vej ved Tingvej i Herning (60), ved sygehuset i Gødstrup (40) og i Dalgasgade i Herning (50 ungdomsboliger), mens der er sagt nej til kvoter på Midtgaard-grunden i Herning, på rådhusgrunden i Vildbjerg og ved Fakta på Porsvænget.

SYGEHUSGRUNDEN/UDDANNELSE

13 - 15

“Der bør etableres uddannelsesinstitutioner på den resterende del af sygehusgrunden i Herning.”

Herning Kommune har solgt to tredjedele af sygehusgrunden i Herning til byggeri af fortrinsvist 500 nye boliger. Den sidste tredjedel er endnu ikke sat til salg, men kommunen undersøger sammen med Via University College, om uddannelsesinstitutionen kan rykke sine aktiviteter fra Birk og ind på sygehusgrunden.

ÆLDREPLEJE

14 - 15

“Kvaliteten på kommunens plejehjem og i hjemmeplejen er på et fornuftigt niveau.”

Sundheds- og ældreområdet i Herning Kommune har i 2021 et driftsbudget på 764 millioner kroner. Ældreplejen er udfordret af et stigende antal ældre, hvoraf flere og flere har demens, samt af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Byrådet har vedtaget en plejeboligplan, som skal føre til 200 nybyggede plejeboliger frem mod 2028, og det er med et erklæret mål om, at boligerne skal være demensvenlige.

MILJØ

15 - 15

“Herning Kommune bør give tilladelse til opstilling af flere vindmøller og solceller for at sikre den grønne omstilling.”

I den seneste periode har byrådet givet tilladelse til syv vindmøller og et solcelleanlæg ved Aulum, og senest er det blevet godkendt, at en kæmpestor solcellepark kan skyde op ved Feldborg.